Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (praktijkshen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Praktijk Shen streeft ernaar om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Bezoekers kan Praktijk Shen daarop attenderen via het contactformulier.

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Shen behoudt zich het recht informatie en webpagina’s te wijzigen en/of te beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Praktijk Shen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

 

Hyperlinks

De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover Praktijk Shen van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is. Praktijk Shen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit het gebruik van website van derden.

 

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website berusten bij Prakijk Shen, tenzij anders aangegeven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze website op welke manier dan ook gekopieerd, verveelvoudigd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk Shen vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.