Privacyverklaring

Behandelingen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens de afwezigheid van de behandelend therapeut.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Acupunctuur 24104/

 

Website

Praktijk Shen respecteert je privacy en neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Er zijn daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, je naam, e-mailadres en het IP-adres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om eventueel met jou in contact te komen.

Contactformulier

Wanneer je het contactformulier op de website gebruikt, verzamelen we de data getoond in dit contactformulier (naam, e-mailadres en het bericht), alsook het IP-adres.

De via het contactformulier ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden, maar kan wel worden gebruikt voor het toezenden van belangrijke informatie m.b.t. de dienstverlening aan bestaande klanten van Praktijk Shen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, smartphone of tablet. De cookies die Praktijk Shen gebruikt zijn noodzakelijk voor jouw gebruiksgemak, bijvoorbeeld dat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen bij een nieuwe reactie. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Praktijk Shen maakt ook gebruik van Google Analytics-cookies om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Derden

Op deze website zijn op meerdere plaatsen social media buttons (voor Facebook en LinkedIn e.d.) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Dit geldt alleen als je van deze links gebruik maakt.

Praktijk Shen verstrekt zelf geen gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Je hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Denk hierbij aan een geplaatste reactie die je achteraf gezien verwijderd wil hebben. Mail jouw verzoek naar contact@praktijkshen.nl. We helpen je graag zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van 4 weken, door op jouw verzoek reageren.

 

Wijziging van privacyverklaring

Praktijk Shen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.